Photography evening & Election meeting invitation 2022

The board invites all to a photography evening and an election meeting in OUBS studio on 15th of December.

 

The event starts at 5 PM and we will have an interesting presentation about film photography before the election meeting. After the election the get-together will continue as the place is reserved for us the whole evening.

Election meeting invitation is presented in the attached file, our website (https://avs.ayy.fi/) and the notice board of AYY.

If you have any questions, contact me or the board @ kamerat-hal@list.ayy.fi

Agenda for the meeting

 1. Call to order
 2. Roll call
 3. Legality and quorum
 4. Working agenda
 5. Selection of chairman for the next term
 6. Selection of other board member for the next term
 7. Selection of functioneers for the next term
 8. Selection of second backup operation inspector for the current term
 9. Selection of two (2) operation inspectors and of first and second backup operation inspectors for the next term
 10. Selection of membership fees for the next term
 11. Selection of deadlines for memberships for the next term
 12. Selection of renting fees for the darkroom and other equipment for the next term
 13. Other topics in the meeting
 14. Ending of the meeting
Valokuvausilta ja Vaalikokokous 2022
Hallitus kutsuu kaikki valokuvausiltaan ja vaalikokoukseen OUBS:n studiolla 15.12.2022.
Tapahtuma alkaa kello 17 ja meillä on esitys filmikuvauksesta ennen vaalikokousta. Kokouksen jälkeen illanvietto jatkuu, sillä tila on varattu meille koko illan.
Vaalikokouskutsu on esitetty liitteessä, verkkosivuilla (https://avs.ayy.fi/) ja AYY:n ilmoitustaululla.
Jos sinulla on mitään kysyttävää, niin ota ihmeessä yhteyttä hallitukseen @ kamerat-hal@list.ayy.fi!
Kokouskutsu
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Kokouksen työjärjestys
5. Hallituksen puheenjohtajan valinta seuraavaksi toimikaudeksi
6. Hallituksen muiden jäsenten valinta seuraavaksi toimikaudeksi
7. Yhdistyksen toimihenkilöiden valinta seuraavaksi toimikaudeksi
8. Toisen (2.) varatoiminnantarkastajan valinta nykyiselle toimikaudelle
9. Kahden (2) toiminnantarkastajan sekä 1. ja 2. varatoiminnantarkastajan valinta
seuraavaksi toimikaudeksi
10. Yhdistyksen liittymismaksujen ja jäsenmaksujen suuruus
11. Jäsenmaksujen maksamisen eräpäivä
12. Kerhon laboratorioiden ja kaluston käyttökorvaukset seuraavalla toimikaudella
13. Muut kokouksessa tulleet asiat
14. Kokouksen päättäminen